html templates
Mobirise
Find us

Zona Industriale p.n.
Fushë Kosovë
Prishtinë - Kosovë.

Contact us

Email: info@tiki-ks.com              
Phone: +383 (0) 49 666 676
Web: www.tiki-ks.com

Showroom

 Fushë Kosovë, Prishtinë.